ขณะนี้เว็บ www.itrustnetwork.com ได้ย้าย domain ไปที่ www.smarthomeasia.in.th